MPSC News

MHADA Exam 2023: संगणकीय प्रणालीत फेरफार केल्याचे स्पष्ट

MHADA Exam: Tampering with computer system is evident
MHADA Exam: म्हाडाच्या ऑनलाइन भरती परीक्षेतील गैरप्रकार, औरंगाबादमधील एका परीक्षा केंद्रावर संगणकीय प्रणालीत करण्यात आलेल्या फेरफाराबाबत एमपीएससी समन्वय समितीने केलेल्या ...
Read more
close button