MPSC News

Police Bharti Syllabus पोलिस भरती 2022 अभ्यासक्रम

Police Bharti Syllabus
Police Bharti Syllabus: शासनाने महाराष्ट्र पोलीस शिपाई सेवाप्रवेश नियमामध्ये सुधारणा केली असून पोलीस भरतीसाठी पहिल्यांदा शारीरिक चाचणी होणार आहे. मैदानी ...
Read more
close button