MPSC News

Geography Practice Question Paper : भूगोल सराव प्रश्न उत्तरे टेस्ट – 04

Geography Practice Question Paper 04
Geography Practice Question Paper: MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , ...
Read more

Geography Practice Question Paper : भूगोल सराव प्रश्न उत्तरे टेस्ट – 03

Geography Practice Question Paper 3
Geography Practice Question Paper: MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , ...
Read more

20+ Multi-Purpose Irrigation Projects in India : भारतातील बहुउद्देशीय जलसिंचन प्रकल्प

Multi-Purpose Irrigation Projects
Multi-Purpose Irrigation Projects: बहुउद्देशीय जलसिंचन प्रकल्प यामध्ये दामोदर खोरे योजना, भाक्रा-नानगल प्रकल्प, हिराकुड प्रकल्प, उकाई प्रकल्प, तुंगभद्रा प्रकल्प, नागार्जुनसागर प्रकल्प, ...
Read more

MPSC Geography Notes: महाराष्ट्र भूगोलाचा अभ्यास कसा केला पाहिजे ? Best 5 Tips

MPSC Geography Notes
MPSC Geography Notes: राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या (Rajyaseva Pre Exam) अभ्यासाला सुरुवात करण्यावेळी अनेकांना प्रश्न पडतो की आधी इतिहासाचा अभ्यास (MPSC ...
Read more

Geography Practice Question Paper : भूगोल सराव प्रश्न उत्तरे टेस्ट – 02

Geography Practice Question Paper 2
Geography Practice Question Paper: MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , ...
Read more

Geography Practice Question Paper : भूगोल सराव प्रश्न उत्तरे टेस्ट – 01

Geography Practice Question Paper 1
Geography Practice Question Paper: MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , ...
Read more
close button