MPSC News

Maharashtra Public Service Commission मार्फत 81 पदांची भरती

Maharashtra Public Service Commission
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) यांच्यामार्फत राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८१ जागा भरण्यासाठी पदानुसार ...
Read more
close button