MPSC News

Shaili App: केरळ सरकार ‘शैली अँप’ वाचा सविस्तर (Top App)

Kerala Government Shaili App
Shaili App: केरळ राज्यातील लोकांमधील जीवनशैलीतील आजारांचे निदान आणि नियंत्रण करण्याच्या उद्देशाने केरळ सरकार एक Android अँप ‘शैली’ (Shaili App) ...
Read more
close button