MPSC News

Marathi Grammar Test – 1 | मराठी व्याकरण सराव टेस्ट – 1

2405
Created on By Marathi Grammar Test – 1 | मराठी व्याकरण सराव टेस्ट - 1MPSCNews

मराठी व्याकरण टेस्ट - १

मराठी व्याकरण टेस्ट - १

1 / 10

पुढीलपैकी कोणता शब्द ‘पोर्तुगीज’ आहे ?

2 / 10

ज्या समासात दुसरे पद कृदन्त म्हणजे धातुसाधित असते. तो समास ओळखा.

3 / 10

‘त्वा काय शस्त्र धरिजे लघुलेकराने’

– प्रयोग प्रकार ओळखा.

4 / 10

खालील वाक्यातील ‘विधेय पूरक’ कोणते ?

‘यशोदाने श्रीकृष्णाला लोणी दिले’

5 / 10

संयुक्त वाक्य बनवा – ‘परवानगी शिवाय आत येऊ नये’

6 / 10

खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची कारक – विभक्ती कोणती आहे ?

‘मी शाळेतून आत्ताच घरी आलो.’

7 / 10

‘हाल्या’ या शब्दाचे स्त्रीलिंग रूप कोणते ?

8 / 10

“मी निबंध लिहित असे.” या वाक्यातील काळ ओळखा.

9 / 10

खालील वाक्यातून ‘व्यर्थ उद्गारावाची अव्यय’ असणारे वाक्य शोधा.

10 / 10

‘चाकूमुळे’ यातील ‘मुळे’ हे कोणते अव्यय आहे?

Your score is

The average score is 54%

0%

 

Leave a Comment

close button