MPSC News

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 30

MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , व इतर सर्व सरळसेवा परीक्षा अतिशय उपयुक्त अश्या मोफत सराव टेस्ट सोडवण्यासाठी google वर mpscnews.in सर्च करून तुम्ही आमच्या सर्व टेस्ट सोडवू शकतात.

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 30

तलाठी भरती सराव पेपर सोवून जास्तीत जास्त अभ्यास करा. या टेस्ट मध्ये एकूण 25 प्रश्न असतील 50 गुणांसाठी पेपर सोडवून पहा तुम्हाला किती मार्क्स पडतात. मोफत टेस्ट सोडवण्यासाठी खाली असलेल्या Start या बटणावर क्लिक कराताच तुमची टेस्ट सुरू होईल…

आजची टेस्ट – मराठी व्याकरण सराव टेस्ट – 30 (Marathi Grammar Practice Test)

Marathi Grammar Test - 30

1 / 25

'सनातन' ही कादंबरी कोणी लिहिली?

2 / 25

'डोळ्याचे पारणे फिटणे' या शब्दार्थाचा वाक्यात उपयोग झालेले खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा.

3 / 25

खालील शब्दाचा समास ओळखा. गायरान

4 / 25

खालीलपैकी प्रशंसादर्शक केवलप्रयोगी अव्यय वापरून वाक्यरचना केलेले योग्य विधान ओळखा.

5 / 25

खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा.
तरी अवधान एकले देईजे । मग सर्व सुखाजी पात्र होईजे

6 / 25

खालील शब्दाचा योग्य अर्थ ओळखा. उपवन

7 / 25

‘उजव्या सोंडेच्या बाहुल्या' ही कादंबरी कोणी लिहिली?

8 / 25

'माझी जन्मठेप' हे आत्मचरीत्र कोणाचे?

9 / 25

खालील शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा. उत्कर्ष

10 / 25

खालीलपैकी विकल्पबोधक उभयान्वयी अव्यय वापरून वाक्यरचना केलेले योग्य विधान ओळखा.

11 / 25

खालील शब्दाचा समास ओळखा. प्रतिवर्ष

12 / 25

'शिस्त' या शब्दाचा विरूध्दार्थी शब्द ओळखा.

13 / 25

खालील वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ ओळखा. गोगलगाय अन् पोटात पाय.

14 / 25

खालील वाक्याचा प्रकार ओळखा. माझे नाव कविता आहे.

15 / 25

'काळजाला घरे पडणे' या शब्दार्थाचा वाक्यात उपयोग झालेले खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा.

16 / 25

खालील म्हणीचा योग्य अर्थ ओळखा. 'अति राग भीक माग'.

17 / 25

खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा. राधा पत्र लिहिते.

18 / 25

खालील शब्दाचा योग्य अर्थ ओळखा. उपहास

19 / 25

खालील शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा. उणीव

20 / 25

खालील म्हणीचा योग्य अर्थ ओळखा. एक ना धड भाराभर चिंध्या.

21 / 25

खालील शब्दाचा योग्य अर्थ ओळखा. खट्याळ

22 / 25

'रोगी' या शब्दाचा विरूध्दार्थी शब्द ओळखा.

23 / 25

खालील शब्दाचा योग्य अर्थ ओळखा. आयुष्य

24 / 25

'किमया' या शब्दार्थाचा वाक्यात उपयोग झालेले खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा.

25 / 25

'मूर्त' या शब्दाचा विरूध्दार्थी शब्द ओळखा.

Your score is

The average score is 68%

0%

25+ सामान्य ज्ञान प्रश्न | General Knowledge in Marathi | GK Questions Marathi 2023

25+ सामान्य ज्ञान प्रश्न | General Knowledge in Marathi | GK Questions Marathi 2023

Jalsampada Vibhag Bharti : तब्बल 4497 पदांची जलसंपदा विभागात मोठी भरती

Daily Free Test येथे क्लिक करा
MPSC News Whatsapp Groupयेथे क्लिक करा
MPSC News Telegram Channel येथे क्लिक करा
MPSC News Facebook Pageयेथे क्लिक करा
MPSC News Instagram Pageयेथे क्लिक करा
MPSC News You Tube Channelयेथे क्लिक करा
MPSC Official येथे क्लिक करा
Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 30
close button