MPSC News

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 37

Marathi Grammar Test: MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , व इतर सर्व सरळसेवा परीक्षा अतिशय उपयुक्त अश्या मोफत सराव टेस्ट सोडवण्यासाठी google वर mpscnews.in सर्च करून तुम्ही आमच्या सर्व टेस्ट सोडवू शकतात.

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 37

या टेस्ट मध्ये एकूण 25 प्रश्न असतील 50 गुणांसाठी पेपर सोडवून पहा तुम्हाला किती मार्क्स पडतात. मोफत टेस्ट सोडवण्यासाठी खाली असलेल्या Start या बटणावर क्लिक कराताच तुमची टेस्ट सुरू होईल…

आजची टेस्ट – मराठी व्याकरण सराव टेस्ट – 37 (Marathi Grammar Practice Test)

Marathi Grammar Test - 37

1 / 25

भाषेत जे मूळ शब्द असतात त्या शब्दांना ........... शब्द म्हणतात.
योग्य पर्यायाची निवड करून गाळलेली जागा भरा.

2 / 25

‘आम्ही गहू खातो’ या वाक्याचा अर्थ कोणत्या शब्दशक्तीव्दारे समजून घ्यावा लागतो ?

3 / 25

पुढील जोडयांपैकी कोणती जोडी विरुध्द अर्थाची जोडी बरोबर आहे ते ओळखा.

4 / 25

स्पष्टीकरणासाठी योग्य म्हण शोधा.
‘ज्या धंद्यात विशेष फायदा नाही तो धंदा बंद करावा. म्हणतात ना, ..........’

5 / 25

स्पष्टीकरणासाठी योग्य वाक्प्रचार शोधा.
एखाद्या क्षुल्लक गोष्टीमुळे अखेरीस सर्व श्रमांवर ................... .

6 / 25

पुढील वाक्यातील आशय एका शब्दात लिहा. :
‘केलेले उपकार जाणणारी व्यक्ती’

7 / 25

शुध्द लेखनाच्या दृष्टीने पुढील शुध्द शब्द ओळखा.

8 / 25

‘राम वनात जातो’ या वाक्यात एकूण मूलध्वनी किती आहेत?

9 / 25

कलावैभव' शब्दाचा समास ओळखा.

10 / 25

विरुद्धार्थी शब्दांची चुकीची जोडी ओळखा.

11 / 25

माझे ' या शब्दाची विभक्ती कोणती ते ओळखा.

12 / 25

खालील शब्दाचा योग्य अर्थ ओळखा. ओठ

13 / 25

खालीलपैकी भावे प्रयोगातील उदाहरण ओळखा.

14 / 25

खालील शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा. गोड

15 / 25

देवे ' या शब्दाची विभक्ती कोणती?

16 / 25

खालील म्हणीचा योग्य अर्थ ओळखा.
डोंगर पोखरून उंदीर काढणे.

17 / 25

'उत्साही' या शब्दाचा विरूध्दार्थी शब्द ओळखा.

18 / 25

'आस्था' या शब्दाचा विरूध्दार्थी शब्द ओळखा.

19 / 25

घरधंदा या सामासिक शब्दांचा समास कोणता?

20 / 25

दाती तृण धरणे' या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा.

21 / 25

मिलाफ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द शोधा.

22 / 25

अंबर' शब्दाचे योग्य अर्थ सांगा.

23 / 25

पुढीलपैकी ' ढग' शब्दाचा समानार्थी शब्द शोधा.

24 / 25

'तर्क' या शब्दाच्या जोडीने येणारा शब्द शोधा.

25 / 25

खालील शब्दाचा समास ओळखा.
पंचपाळे

Your score is

The average score is 58%

0%

Daily Free Test येथे क्लिक करा
Whatsapp Groupयेथे क्लिक करा
Telegram Channel येथे क्लिक करा
Facebook Pageयेथे क्लिक करा
Instagram Pageयेथे क्लिक करा
You Tube Channelयेथे क्लिक करा
MPSC Official येथे क्लिक करा
close button