MPSC News

Maharashtra Service Public Commission: महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा – 2024

Maharashtra Service Public Commission 2024
Maharashtra Service Public Commission 2024: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण 274 पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र राजपत्रित ...
Read more
close button