MPSC News

20+ Multi-Purpose Irrigation Projects in India : भारतातील बहुउद्देशीय जलसिंचन प्रकल्प

Multi-Purpose Irrigation Projects
Multi-Purpose Irrigation Projects: बहुउद्देशीय जलसिंचन प्रकल्प यामध्ये दामोदर खोरे योजना, भाक्रा-नानगल प्रकल्प, हिराकुड प्रकल्प, उकाई प्रकल्प, तुंगभद्रा प्रकल्प, नागार्जुनसागर प्रकल्प, ...
Read more
close button