MPSC News

Animal Habitats | प्राण्यांची राहण्याची ठिकाणे

Animal Habitats: आपण पाहत आहोत की समाजामध्ये विविध प्राणी,पक्षी, जीव, जंतू तसेच मानव विविध ठिकाणी राहत असतो, तर आज आपण पाहुयात कोण-कोणते प्राणी कोणत्या ठिकाणी राहतात सोबत त्या जागेला काय म्हणतात.

प्राण्यांची राहण्याची ठिकाणे | Animal habitats

 • मधमाश्यांचे : पोळे
 • घुबडाची : ढोली
 • वाघाची : गुहा
 • उंदराचे : बीळ
 • कुत्र्याचे : घर
 • गाईचा : गोठा
 • कोंबडीचे : खुराडे
 • कावळ्याचे : घरटे
 • मुंग्यांचे : वारूळ
Animal Habitats Madhumakki
Animal Habitats Madhumakki (मधमाश्यांचे : पोळे)
 • शिंपी : पानांचे घरटे
 • घोड्याचा : तबेला, पागा
 • हत्तीचा : हत्तीखाना, बरखाना
 • कोळ्यांचे : जाळे
 • सिंहाची : गुहा
 • सापाचे : वारूळ, बीळ
 • चिमणीचे : घरटे
 • पोपटाची : ढोली
 • सुगरणीचा : खोपा
Daily Free Test येथे क्लिक करा
MPSC News Whatsapp Groupयेथे क्लिक करा
MPSC News Telegram Channel येथे क्लिक करा
MPSC News Facebook Pageयेथे क्लिक करा
MPSC News Instagram Pageयेथे क्लिक करा
MPSC News You Tube Channelयेथे क्लिक करा
MPSC Official येथे क्लिक करा

Leave a Comment

Police Bharti Whatsapp Group
Police Bharti Telegram channel
close button