Marathi Grammar Test – 21

MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , व इतर सर्व सरळसेवा परीक्षा अतिशय उपयुक्त अश्या मोफत सराव टेस्ट सोडवण्यासाठी google वर mpscnews.in सर्च करून तुम्ही आमच्या सर्व टेस्ट सोडवू शकतात.

आजची टेस्ट – मराठी व्याकरण सराव टेस्ट – 21 (Marathi Grammar Practice Test – 21)

506
Created on By MPSCNews

मराठी व्याकरण टेस्ट 21

1 / 10

' गुरूरु ' या संधीयुक्त शब्दाचा योग्य विग्रह ओळखा ?

2 / 10

'गवानन ' हा शब्द कोणत्या आदेशाचे उदाहरण आहे ?

3 / 10

अ/आ + ओ/औ = औ
वरील सूत्र कोणत्या आदेशाचे आहे ?

4 / 10

स्वर संधी किती प्रकारच्या आदेशानुसार बनते ?

5 / 10

'धर्मेंद्र ' हा शब्द कोणत्या आदेशा नुसार बनला आहे ?

6 / 10

खालीलपैकी अर्धसंवृत्त स्वर ओळखा ?

7 / 10

खालीलपैकी संवृत्त स्वर ओळखा ?

8 / 10

खालीलपैकी अग्रस्वर ओळखा ?

9 / 10

खालीलपैकी अवृत्ताकर स्वर ओळखा ?

10 / 10

खालीलपैकी मध्य स्वर ओळखा ?

Your score is

The average score is 19%

0%

Leave a Comment