MPSC News

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 35

Marathi Grammar Test: MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , व इतर सर्व सरळसेवा परीक्षा अतिशय उपयुक्त अश्या मोफत सराव टेस्ट सोडवण्यासाठी google वर mpscnews.in सर्च करून तुम्ही आमच्या सर्व टेस्ट सोडवू शकतात.

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 35

या टेस्ट मध्ये एकूण 25 प्रश्न असतील 50 गुणांसाठी पेपर सोडवून पहा तुम्हाला किती मार्क्स पडतात. मोफत टेस्ट सोडवण्यासाठी खाली असलेल्या Start या बटणावर क्लिक कराताच तुमची टेस्ट सुरू होईल…

आजची टेस्ट – मराठी व्याकरण सराव टेस्ट – 35 (Marathi Grammar Practice Test)

Marathi Grammar Test - 35

1 / 25

खालील शब्दाच्या योग्य अर्थ ओळखा. ऐपत

2 / 25

'आस्था' या शब्दाचा विरूध्दार्थी शब्द ओळखा.

3 / 25

घरधंदा या सामासिक शब्दांचा समास कोणता?

4 / 25

खालील म्हणीचा योग्य अर्थ ओळखा. टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नाही.

5 / 25

खालील वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ ओळखा. पी हळद आणि हो गोरी.

6 / 25

खालील शब्दाचा समास ओळखा. मीठभाकर

7 / 25

'स्मृतीचित्रे' हे आत्मचरीत्र कोणी लिहिले?

8 / 25

'उत्साही' या शब्दाचा विरूध्दार्थी शब्द ओळखा.

9 / 25

खालील म्हणीचा योग्य अर्थ ओळखा.
डोंगर पोखरून उंदीर काढणे.

10 / 25

खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा.
चिमणी चिवचिवते.

11 / 25

खालील शब्दाचा योग्य अर्थ ओळखा. ओवाळणे

12 / 25

खालील शब्दाचा योग्य अर्थ ओळखा. ओठ

13 / 25

खालील शब्दाचा समास ओळखा. पंचपाळे

14 / 25

खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा.
पालीने किड्यास पकडले.

15 / 25

'अमूल्य' या शब्दार्थाचा वाक्यात उपयोग झालेले खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा.

16 / 25

'ताटाखालचे मांजर' या शब्दार्थाचा वाक्यात उपयोग झालेले खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा.

17 / 25

खालीलपैकी तिरस्कारदर्शक केवलप्रयोगी अव्यय वापरून वाक्यरचना केलेले योग्य विधान ओळखा.

18 / 25

खालील शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा. गोड

19 / 25

देवे ' या शब्दाची विभक्ती कोणती?

20 / 25

माझे ' या शब्दाची विभक्ती कोणती ते ओळखा.

21 / 25

वडीलाने मुलीला शाळेत घातले' या वाक्यातील "ला" हा प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचा आहे ते ओळखा.

22 / 25

पुढील शब्दाची जात ओळखा: निज -

23 / 25

पुढील पैकी ' अभ्यस्त ' शब्द कोणता?

24 / 25

खालील वाक्याच्या प्रयोग ओळखा. आईने मुलीला निजवली.

25 / 25

खालील वाक्याच्या प्रयोग ओळखा. मसाजीने ओठावरून जीभ फिरवली.

Your score is

The average score is 61%

0%

Daily Free Test येथे क्लिक करा
MPSC News Whatsapp Groupयेथे क्लिक करा
MPSC News Telegram Channel येथे क्लिक करा
MPSC News Facebook Pageयेथे क्लिक करा
MPSC News Instagram Pageयेथे क्लिक करा
MPSC News You Tube Channelयेथे क्लिक करा
MPSC Official येथे क्लिक करा
Police Bharti Whatsapp Group
Police Bharti Telegram channel
close button