MPSC News

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 39

Marathi Grammar Test: MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , व इतर सर्व सरळसेवा परीक्षा अतिशय उपयुक्त अश्या मोफत सराव टेस्ट सोडवण्यासाठी google वर mpscnews.in सर्च करून तुम्ही आमच्या सर्व टेस्ट सोडवू शकतात.

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 39

या टेस्ट मध्ये एकूण 25 प्रश्न असतील 50 गुणांसाठी पेपर सोडवून पहा तुम्हाला किती मार्क्स पडतात. मोफत टेस्ट सोडवण्यासाठी खाली असलेल्या Start या बटणावर क्लिक कराताच तुमची टेस्ट सुरू होईल…

आजची टेस्ट – मराठी व्याकरण सराव टेस्ट – 39 (Marathi Grammar Practice Test)

Marathi Grammar Test - 39

1 / 24

प्राप्तफल या सामासिक शब्दाचा समास ओळखा.

2 / 24

खालीलपैकी कोणता शब्द प्रमाणलेखन नियमांनुसार आहे ?

3 / 24

‘खिसात नही आणा, नी माले बाजीराव म्हणा’ या म्हणीचा अर्थ वाक्यात उपयोगासह ओळखा.

4 / 24

पुढीलपैकी ‘पाखरू’ या नामाचे अनेकवचन कोणते आहे ?

5 / 24

बांगडी फुटणे. या वाक्यप्रचाराचा अर्थ पुढीलप्रमाणे असेल.

6 / 24

‘कळसाला पोहचणे’ या वाक्प्रचाराचा अचूक वाक्यात उपयोग ओळखा.

7 / 24

निर्धार = ______. या शब्दाचा समानार्थी शब्द दिलेल्या पर्यायातून निवडा.

8 / 24

खालीलपैकी कोणता शब्द द्वंद्व समासाचे उदाहरण नाही ?

9 / 24

खट्टू या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द खालीलपैकी कोणता?

10 / 24

घबाड सापडणे’ या वाक्प्रचाराचा अर्थ ओळखा.

11 / 24

‘मवाळ’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द पर्यायामधून शोधा.

12 / 24

म्हणीचा अर्थ ओळखा.
‘आपलेच दात आपलेच ओठ.’

13 / 24

तो पडला आणि उठला. दिलेल्या वाक्याचा प्रकार ओळखा.

14 / 24

खालीलपैकी प्रमाणलेखनानुसार लिहिलेला शब्द कोणता आहे ?

15 / 24

‘रामलक्ष्मण अयोध्येत परत आले.’ – सामासिक शब्द ओळखा.

16 / 24

दोन किंवा अधिक शब्दांचा परस्परसंबंध दाखविणारे शब्द, प्रत्यय किंवा अव्यय यांचा लोप होऊन जो एक जोडशब्द तयार होतो त्यास______असे म्हणतात.

17 / 24

प्रमाणलेखनानुसार खालीलपैकी अयोग्य शब्द ओळखा.

18 / 24

खालीलपैकी कोणते समाहार द्वंद्व समासाचे उदाहरण आहे ?

19 / 24

खाली दिलेल्या शब्दसमूहाकरिता एक शब्द लिहा.
‘लहानांपासून वृद्ध माणसांपर्यंत’

20 / 24

खालील शब्द गट वापरून अचूक वाक्य बनवा.
अ. मराठी भाषेला
आ. सातशे वर्षांची
इ. परंपरा आहे
ई. ज्ञानेश्वरांपासून कुसुमाग्रजांपर्यंत

21 / 24

पुढीलपैकी शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा. – ‘ज्याचा तळ लागत नाही असा’

22 / 24

सुसर या शब्दाचे लिंग खालीलपैकी कोणते ते ओळखा?

23 / 24

दुभत्या गायीच्या लाथा. या म्हणीचा अर्थ खाली दिलेल्या पर्यायातून अचूक निवडा.

24 / 24

चेहरा. या शब्दाचा समानार्थी शब्द पुढील प्रमाणे आहे.

Your score is

The average score is 68%

0%

Daily Free Test येथे क्लिक करा
Whatsapp Groupयेथे क्लिक करा
Telegram Channel येथे क्लिक करा
Facebook Pageयेथे क्लिक करा
Instagram Pageयेथे क्लिक करा
You Tube Channelयेथे क्लिक करा
MPSC Official येथे क्लिक करा
Police Bharti Whatsapp Group
Police Bharti Telegram channel
close button