MPSC News

Marathi Grammar Test – 2 | मराठी व्याकरण सराव टेस्ट – 2

2153
Created on By Marathi Grammar Test – 2 | मराठी व्याकरण सराव टेस्ट - 2MPSCNews
Marathi Grammar Test – 2 | मराठी व्याकरण सराव टेस्ट - 2

Marathi Grammar Test – 2 | मराठी व्याकरण सराव टेस्ट - 2

1 / 15

पर्यायातून शुद्ध शब्द निवडा.

2 / 15

खाली दिलेल्या पर्यायातून सामान्य नाम कोणते ते निवडा.

3 / 15

पुढील म्हण पूर्ण करा.
उधारीचे पोते …… हात रिते.

4 / 15

पुढीलपैकी शब्दयोगी अव्यय कोणते ?

5 / 15

पुढील शब्दाचा समास सांगा.
गैरहजर

6 / 15

उपमा अलंकाराचे उदाहरण निवडा.

7 / 15

गिरिजन म्हणजे –

8 / 15

खालील नामाचे अनेकवचनी रूप पर्यायातून निवडा.
चूक

9 / 15

मी पू.ल. वाचले.
या वाक्यातून शब्द शक्तीचा कोणता अर्थ व्यक्त होतो ?

10 / 15

पर्याय दाखवण्यासाठी खालीलपैकी कोणते विरामचिन्ह वापरावे ?

11 / 15

ती कार्यालयातून बाहेर आली – या वाक्यातील ‘ कार्यालयातून ‘ या शब्दाचा कारकार्थ कोणता ?

12 / 15

उज्ज्वल – या शब्दाची योग्य संधी फोड शोधा.

13 / 15

विशेषणाचा प्रकार ओळखा. – द्विगुणित चौपट दुहेरी

14 / 15

दिलेल्या पर्यायातून अर्धस्वर निवडा.

15 / 15

युवराज फुटबॉल खेळतो.
वाक्याचा प्रयोग ओळखा.

Your score is

The average score is 55%

0%

Leave a Comment

Police Bharti Whatsapp Group
Police Bharti Telegram channel
close button