पंचायत राज टेस्ट 02

Panchayati Raj System [पंचायती राज व्यवस्था] is very important topic of Indian Polity / Indian Constitution (भारतीय राजव्यवस्था / भारतीय संविधान ) in the exam point of view. We are going to share the set of 15 Multiple Choice Questions in this post.

MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , व इतर सर्व सरळसेवा परीक्षा अतिशय उपयुक्त अश्या मोफत सराव टेस्ट सोडवण्यासाठी google वर MPSCNEWS.IN सर्च करून तुम्ही आमच्या सर्व टेस्ट सोडवू शकतात.

खाली दिलेल्या Start या बटणावर Click करू पंचायत राज टेस्ट 02 सोडवा.

Panchayat Raj Test 02

1631
Created on By MPSCNews

पंचायत राज टेस्ट 02

1 / 15

पंचायत राज व्यवस्थेचा अभ्यास करणारी महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत समिती खालील पर्यायातून निवडा

2 / 15

महाराष्ट्रात एकूण किती कटक मंडळे आहेत?

3 / 15

पंचायत समितीचा कार्यकाळ सर्वसाधारण स्थितीत …. वर्षांचा असतो

4 / 15

नगरसेवक पदाची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराने आपल्या वयाचे … वर्षे पूर्ण केलेले असावेत

5 / 15

जिल्हा परिषदेचा उपाध्यक्ष एकावेळी किती वर्ष आपल्या पदावर राहू शकतो ?

6 / 15

जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक आरोग्य समितीचा सचिव खालीलपैकी कोण असतो ?

7 / 15

कलम 117 नुसार पंचायत समितीच्या वर्षभरात किती सभा होणे आवश्यक आहे?

8 / 15

गट विकास अधिकारी यांच्यावर नजीकचे नियंत्रण खालीलपैकी कोणत्या अधिकाऱ्याचे असते ?

9 / 15

ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी एकूण सदस्यसंख्येच्या किती टक्के जागा राखीव असतात ?

10 / 15

पंचायत समितीचे सभापती हे …. चे पदसिद्ध सदस्य असतात

11 / 15

25000 रु पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणारे ग्रामपंचायतीचे हिशेब तपासणीचे अधिकार खालीलपैकी कोणाकडे असतात?

12 / 15

शहराचा पहिला नागरिक असे खालीलपैकी कोणाला संबोधता येईल ?

13 / 15

घटनेच्या कोणत्या कलमात ग्रामपंचायत स्थापनेबाबत तरतूद करण्यात आली आहे ?

14 / 15

महानगरपालिका अस्तित्वात येण्यासाठी नगरपालिका क्षेत्राची लोकसंख्या …. पेक्षा जास्त असायला हवी

15 / 15

पद आणि राजीनामा हा विचार करून योग्य जोडी ओळखा

Your score is

The average score is 55%

0%

Leave a Comment