MPSC News

1000 + Samanarthi Shabd Marathi – समानार्थी शब्द मराठी

Samanarthi Shabd Marathi : येथे आपण काही समानार्थी शब्द (Samanarthi Shabd = Synonyms Marathi) बघणार आहे ज्यांचे समान अर्थ आहेत.

Samanarthi Shabd Marathi

समानार्थी शब्द म्हणजे समान अर्थ असणाऱ्या शब्दांना समानार्थी शब्द म्हणतात. अशा शब्दांना समानार्थी किंवा सारखे अर्थ निघणारे शब्द म्हणतात. किंवा सोप्या भाषेत : एखाद्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा दुसरा शब्द म्हणजे समानार्थी शब्द होय.

म्हणजेच ज्या शब्दांचा अर्थ समान असतो त्यांना ‘समानार्थी शब्द‘ म्हणतात. आपण असे देखील म्हणू शकतो – ज्या शब्दांच्या अर्थात समानता आहे त्यांना ‘समानार्थी शब्द’ म्हणतात. (Samanarthi Shabd Marathi)

इतर अर्थाने – समान अर्थ असलेल्या शब्दांना ‘समानार्थी’ किंवा समानार्थी शब्द (Samanarthi Shabd Marathi) देखील म्हणतात.
जसे- सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवी, भास्कर, भानू, दिनेश- या सर्व शब्दांचा अर्थ ‘सूर्य’ असा होतो. अशा प्रकारे हे सर्व शब्द ‘सूर्य’चे समानार्थी शब्द आहे.

1660
Created on By 1000 + Samanarthi Shabd Marathi - समानार्थी शब्द मराठीMPSCNews

मराठी व्याकरण सराव टेस्ट - 12

1 / 20

मधुने शंकरावर आभिषेक केला. क्रियापदाचा प्रकार ओळखा.

2 / 20

खालील वाक्यातील ‘विधेय पूरक’ कोणते?

‘अर्जुनाने माशाला बाण मारिला’

3 / 20

मधु पुस्तक वाचतो या वाक्याचा प्रकार ओळखा

4 / 20

होकारार्थी वाक्याना _______म्हणतात.

5 / 20

‘पुढारी’ या शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द कोणता ?

6 / 20

स्पष्टीकरणासाठी म्हण देणे. – ‘अत्यंत गरीब स्थिती असणे.’

7 / 20

सिध्द शब्द निवडा.

8 / 20

‘मेघासम तो श्याम सावळा’ या वाक्यातील अलंकार ओळखा.

9 / 20

विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली. – या वाक्यात ‘आणि’ हे ............... आहे.

10 / 20

मराठीच्या वर्णमालेतील ‘य’ आणि ‘व’ यांना म्हणतात.

11 / 20

पुढे दिलेल्या शब्दांतील व्याकरणदृष्टया योग्य शब्द कोणता?

12 / 20

जशी सिंहाची : गर्जना तसे भुंग्यांचा : …….?

13 / 20

‘पंख’ या शब्दाचा अर्थ काय आहे?

14 / 20

‘जिंकू किंवा मरू, भारत भूच्या शत्रू सोबत युद्ध आमचे सुरू.’ या वाक्यांमध्ये कोणता रस आहे?

15 / 20

खालीलपैकी ‘विशेषनाम’ नसणारा पर्याय ओळखा.

16 / 20

पुढील शब्दाचा समास ओळखा.
चक्रपाणी :-

17 / 20

खालीलपैकी कंठ्य वर्ण ओळखा.

18 / 20

‘देवालय’ हा शब्द कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे?

19 / 20

खालीलपैकी कोणता संयुक्त स्वर नाही?

20 / 20

गरुड या शब्दाचे अनेकवचन काय होईल?

Your score is

The average score is 64%

0%

अनल = अग्नी, विस्तव: पावक, वन्ही

अभिनय = हावभाव, अंगविक्षेप

अभिनेता = नट

अभियान = मोहीम

अमित = असंख्य, अगणित, अपार

अमृत = सुधा, पीयूष, अपार

अरण्य = रान, कानन, वन, विपीन

अर्जुन = पार्थ, धनंजय, फाल्गुन

अश्व = घोडा, हय, तुरग, वारू, वाजी

अही = सर्प, साप, भुजंग, व्याल

आई = माता, जननी, माय, जन्मदा

Leave a Comment

Police Bharti Whatsapp Group
Police Bharti Telegram channel
close button