1000+ Samanarthi Shabd Marathi – समानार्थी शब्द मराठी

Samanarthi Shabd Marathi : येथे आपण काही समानार्थी शब्द (Samanarthi Shabd = Synonyms Marathi) बघणार आहे ज्यांचे समान अर्थ आहेत.

समानार्थी शब्द म्हणजे समान अर्थ असणाऱ्या शब्दांना समानार्थी शब्द म्हणतात. अशा शब्दांना समानार्थी किंवा सारखे अर्थ निघणारे शब्द म्हणतात. किंवा सोप्या भाषेत : एखाद्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा दुसरा शब्द म्हणजे समानार्थी शब्द होय.

म्हणजेच ज्या शब्दांचा अर्थ समान असतो त्यांना ‘समानार्थी शब्द‘ म्हणतात. आपण असे देखील म्हणू शकतो – ज्या शब्दांच्या अर्थात समानता आहे त्यांना ‘समानार्थी शब्द’ म्हणतात.

इतर अर्थाने – समान अर्थ असलेल्या शब्दांना ‘समानार्थी’ किंवा समानार्थी शब्द देखील म्हणतात.
जसे- सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवी, भास्कर, भानू, दिनेश- या सर्व शब्दांचा अर्थ ‘सूर्य’ असा होतो. अशा प्रकारे हे सर्व शब्द ‘सूर्य’चे समानार्थी शब्द आहे.

1637
Created on By MPSCNews

मराठी व्याकरण सराव टेस्ट - 12

1 / 20

मधुने शंकरावर आभिषेक केला. क्रियापदाचा प्रकार ओळखा.

2 / 20

खालील वाक्यातील ‘विधेय पूरक’ कोणते?

‘अर्जुनाने माशाला बाण मारिला’

3 / 20

मधु पुस्तक वाचतो या वाक्याचा प्रकार ओळखा

4 / 20

होकारार्थी वाक्याना _______म्हणतात.

5 / 20

‘पुढारी’ या शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द कोणता ?

6 / 20

स्पष्टीकरणासाठी म्हण देणे. – ‘अत्यंत गरीब स्थिती असणे.’

7 / 20

सिध्द शब्द निवडा.

8 / 20

‘मेघासम तो श्याम सावळा’ या वाक्यातील अलंकार ओळखा.

9 / 20

विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली. – या वाक्यात ‘आणि’ हे ............... आहे.

10 / 20

मराठीच्या वर्णमालेतील ‘य’ आणि ‘व’ यांना म्हणतात.

11 / 20

पुढे दिलेल्या शब्दांतील व्याकरणदृष्टया योग्य शब्द कोणता?

12 / 20

जशी सिंहाची : गर्जना तसे भुंग्यांचा : …….?

13 / 20

‘पंख’ या शब्दाचा अर्थ काय आहे?

14 / 20

‘जिंकू किंवा मरू, भारत भूच्या शत्रू सोबत युद्ध आमचे सुरू.’ या वाक्यांमध्ये कोणता रस आहे?

15 / 20

खालीलपैकी ‘विशेषनाम’ नसणारा पर्याय ओळखा.

16 / 20

पुढील शब्दाचा समास ओळखा.
चक्रपाणी :-

17 / 20

खालीलपैकी कंठ्य वर्ण ओळखा.

18 / 20

‘देवालय’ हा शब्द कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे?

19 / 20

खालीलपैकी कोणता संयुक्त स्वर नाही?

20 / 20

गरुड या शब्दाचे अनेकवचन काय होईल?

Your score is

The average score is 64%

0%

अनल = अग्नी, विस्तव: पावक, वन्ही

अभिनय = हावभाव, अंगविक्षेप

अभिनेता = नट

अभियान = मोहीम

अमित = असंख्य, अगणित, अपार

अमृत = सुधा, पीयूष, अपार

अरण्य = रान, कानन, वन, विपीन

अर्जुन = पार्थ, धनंजय, फाल्गुन

अश्व = घोडा, हय, तुरग, वारू, वाजी

अही = सर्प, साप, भुजंग, व्याल

आई = माता, जननी, माय, जन्मदा

Leave a Comment