MPSC News

Maharashtra Public Service Commission (MPSC JOB) विविध पदांच्या एकूण ६३ जागा

Maharashtra Public Service Commission
Maharashtra Public Service Commission: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) यांच्यामार्फत राज्य सरकारच्या दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग मुख्य ...
Read more

Maharashtra Public Service Commission मार्फत 81 पदांची भरती

Maharashtra Public Service Commission
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) यांच्यामार्फत राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८१ जागा भरण्यासाठी पदानुसार ...
Read more
close button