MPSC News

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 31

MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , व इतर सर्व सरळसेवा परीक्षा अतिशय उपयुक्त अश्या मोफत सराव टेस्ट सोडवण्यासाठी google वर mpscnews.in सर्च करून तुम्ही आमच्या सर्व टेस्ट सोडवू शकतात.

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 31

तलाठी भरती सराव पेपर सोवून जास्तीत जास्त अभ्यास करा. या टेस्ट मध्ये एकूण 25 प्रश्न असतील 50 गुणांसाठी पेपर सोडवून पहा तुम्हाला किती मार्क्स पडतात. मोफत टेस्ट सोडवण्यासाठी खाली असलेल्या Start या बटणावर क्लिक कराताच तुमची टेस्ट सुरू होईल…

आजची टेस्ट – मराठी व्याकरण सराव टेस्ट – 31 (Marathi Grammar Practice Test)

Marathi Grammar Test - 31

1 / 25

दिलेल्या शब्दगटातून विरुद्धार्थी शब्द ओळखा.
संगीत- कर्णमधूर X ...

2 / 25

पुढील वाक्यामध्ये योग्य ते अव्यय घाला.
मऊ सापडले......... कोपराने खणू नये.

3 / 25

गटात न बसणारा शब्द ओळखा.
मोगरा, मोगल, मोटार, मोठा

4 / 25

योग्य रूपाचा पर्याय निवडून गाळलेल्या जागी भरा.
शिक्षकाने मुलांकडून..... पाठांतर करून घेतले.

5 / 25

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य विरुद्धार्थी पर्याय शोधा. लघु -

6 / 25

पुढील वाक्यात पर्यायातील अचूक वाक्प्रचार निवडा.
शेवटच्या दोन दिवसांत त्याने बरीच आघाडी घेतली.

7 / 25

पुढील वाक्याचा प्रकार ओळखा.
कळते पण वळत नाही.

8 / 25

रिकाम्या जागी शब्द भरून जोडशब्द पूर्ण करा. ......मेळ

9 / 25

शांतेच कोर्ट चालू आहे' हे नाटक कोणी लिहिले?

10 / 25

पुढील वाक्यातील अव्ययाचा प्रकार ओळखा.
'अरेच्चा! अशी गंमत झाली होय!'

11 / 25

योग्य पर्याय निवडून जोडी लावा. मोठमोठे........

12 / 25

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य विरुद्धार्थी पर्याय शोधा. अवरोहण

13 / 25

रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरून जोडशब्द पूर्ण करा. गोर ....

14 / 25

'रत्नाकर' या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा.

15 / 25

'तंद्री' लागणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ शोधा.

16 / 25

'किस्से शास्त्रज्ञांचे' या पुस्तकाचे लेखक आहेत.

17 / 25

खालील शब्दाचा समानार्थी शब्द सांगा :देव

18 / 25

'कृश' शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द शोधा.

19 / 25

"एका रात्री राक्षस गुपचूप झोपडीत शिरला आणि त्याने म्हातारीच्या मुलाला पळवले" वाक्य रचनेत कोणता काळ वापरला आहे?

20 / 25

'सनातन' ही कादंबरी कोणी लिहिली?

21 / 25

खालील शब्दाचा समास ओळखा. गायरान

22 / 25

खालील शब्दाचा समास ओळखा. प्रतिवर्ष

23 / 25

'शिस्त' या शब्दाचा विरूध्दार्थी शब्द ओळखा.

24 / 25

खालील वाक्याचा प्रकार ओळखा. माझे नाव कविता आहे.

25 / 25

'काळजाला घरे पडणे' या शब्दार्थाचा वाक्यात उपयोग झालेले खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा.

Your score is

The average score is 65%

0%

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 30

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 29

Daily Free Test येथे क्लिक करा
MPSC News Whatsapp Groupयेथे क्लिक करा
MPSC News Telegram Channel येथे क्लिक करा
MPSC News Facebook Pageयेथे क्लिक करा
MPSC News Instagram Pageयेथे क्लिक करा
MPSC News You Tube Channelयेथे क्लिक करा
MPSC Official येथे क्लिक करा
Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 31
Police Bharti Whatsapp Group
Police Bharti Telegram channel
close button