Marathi Grammar Test – 6

1049
Created on By MPSCNews
marathi grammer Mpsc news

Marathi Grammer Test 6

खाली दिलेल्या Start या बटणावर Click करून टेस्ट चालू करा.

1 / 15

भगवती हा शब्द कोणत्या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप आहे ?

2 / 15

हळू जेव टिव्ही काय पळून जाणार आहे? –
क्रियाविशेषण असणारा पर्याय ओळखा

3 / 15

.............. माझा भाऊ आहे आणि .......... तुझा भाऊ आहे
– क्रमाने येणारा सर्वनाम प्रकार ओळखा

4 / 15

गणिताचे पुस्तक हरवले – या वाक्याचा विचार करून चुकीचा पर्याय ओळखा.

5 / 15

शब्दांच्या जातींपैकी किती जाती विकारी आहेत?

6 / 15

बोलणे हे एक त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचे लक्षण आहे.
या वाक्यात "बोलणे" हा शब्द ......... आहे.

7 / 15

अर्धा किलो जिलेबी घेऊन भिवा आपल्या लाडक्या लेकीकडे गेला.
या वाक्यातील संख्या विशेषणाचा प्रकार ओळखा

8 / 15

रुधिर या शब्दाचा समानार्थी शब्द निवडा.

9 / 15

(जीभ) चटपटीत खायला लागते – योग्य सामान्य रूप करा

10 / 15

खालीलपैकी कोणता संयुक्त स्वर नाही?

11 / 15

गरुड या शब्दाचे अनेकवचन काय होईल?

12 / 15

आबा आले तेव्हा नाटक संपून गेलेले होते – या वाक्यात नंतर झालेली क्रिया कोणत्या काळाने दर्शवली आहे?

13 / 15

बेत ठरला. पुर्ण झाला नाही
या वाक्यापासून संयुक्त वाक्य तयार करा

14 / 15

डोंगरातून वाट काढत सद्दाम आईसाठी औषध आणायला गेला – विभक्ती प्रत्यय ओळखा

15 / 15

छान हे .......... केवलप्रयोगी अव्यय आहे

Your score is

The average score is 42%

0%

GK Free Test 

Marathi Grammer Test 1

Marathi Grammer Test 2

Marathi Grammer Test 3

Marathi Grammer Test 4

Marathi Grammer Test 5

Leave a Comment