MPSC News

Talathi Bharti 2023: तलाठी भरती सराव पेपर – 12

Talathi Bharti 2023: Talathi Bharti Practice Question Paper set download तलाठी भरती सराव पेपर: नमस्कार मित्रांनो मोफत सराव पेपर सोडवण्यासाठी गूगल वर MPSCNews.in असे सर्च करा. आता खाली सराव पेपर येतील त्यावर क्लिक करून मोफत सोडवा..

तलाठी भरती सराव पेपर सोवून जास्तीत जास्त अभ्यास करा. या टेस्ट मध्ये एकूण 25 प्रश्न असतील 50 गुणांसाठी पेपर सोडवून पहा तुम्हाला किती मार्क्स पडतात. मोफत टेस्ट सोडवण्यासाठी खाली असलेल्या Start या बटणावर क्लिक कराताच तुमची टेस्ट सुरू होईल…

तलाठी भरती टेस्ट - 12

1 / 25

खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची कारक – विभक्ती कोणती आहे ?

‘मी शाळेतून आत्ताच घरी आलो.’

2 / 25

ती कार्यालयातून बाहेर आली – या वाक्यातील ‘ कार्यालयातून ‘ या शब्दाचा कारकार्थ कोणता ?

3 / 25

पुढील शब्दाचा समास सांगा.
गैरहजर

4 / 25

शब्द उच्चारल्या बरोबर विशिष्ट वस्तू-पदार्थ डोळ्यासमोर येतो. ती शब्दशक्ती कोणती?

5 / 25

जेव्हा मोठी घंटा वाजते, तेव्हा शाळा सुटते. (वाक्य प्रकार ओळखा ?)

6 / 25

गावस्कर हा शब्द कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे?

7 / 25

कोणत्या ग्रंथास महानुभवांचा वेद असे संबोधले जाते ?

8 / 25

' गोलपिठा ' या कादंबरीचे लेखक हे ........आहेत .

9 / 25

मराठी शब्दातील अन्त ' अ ' हा निभृत उच्चारला जातो; याप्रमाणे कोणता शब्द योग्य आहे ?

अ) विषय
ब ) गणित
क) भूगोल
ड) आकाश

पर्यायी उत्तर :

10 / 25

वनस्पती वर्गीकरणाची ' नैसर्गिक पद्धत ' कोणी मांडली?

11 / 25

_____ हा विशिष्ट परिस्थितीत स्वतःच्या शरीराचा भाग तोडून वेगळा करू शकतो व त्या भागाची पुनर्निर्मिती करू शकतो?

12 / 25

छान हे .......... केवलप्रयोगी अव्यय आहे

13 / 25

गरुड या शब्दाचे अनेकवचन काय होईल?

14 / 25

गणिताचे पुस्तक हरवले – या वाक्याचा विचार करून चुकीचा पर्याय ओळखा.

15 / 25

नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्या ठिकाणी “नौसेनेच्या नवीन ध्वजाचे उद्घाटन केले आहे?

16 / 25

नारळाच्या शेती खाली असलेल्या क्षेत्राच्या संदर्भात हे जिल्हे उतरत्या क्रमात लावा ?

17 / 25

महाराष्ट्राला कोणत्या वाऱ्यापासून पाऊस मिळतो ?

18 / 25

कोरडवाहू शेतीमध्ये खोल काळा जमिनी व्यतिरिक्त पावसाच्या पाणी साठ्याच्या व्यवस्थापनासाठी कोणती पद्धत योग्य आहे ?

19 / 25

खालीलपैकी कोणता धातू जांभ्या खडकात आढळतो ?

20 / 25

पुढीलपैकी चुकीची लिंगवाचक जोडी कोणती?

21 / 25

मूर्धन्य वर्णाचा गट कोणता ते ओळखा ?

22 / 25

पुढीलपैकी वर्त्स्य ध्वनी म्हणून कोणत्या वर्णांना ओळखले जाते ?

23 / 25

मराठी वर्णमालेतील उष्मे कोणते ?

24 / 25

जागतिक हिंदी दिवस केव्हा साजरा केला जातो?

25 / 25

‘मायक्रोमीटर’ हे परिमाण कशाच्या मापनासाठी वापरले जाते ?

Your score is

The average score is 53%

0%

Leave a Comment

close button