MPSC News

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 28

MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , व इतर सर्व सरळसेवा परीक्षा अतिशय उपयुक्त अश्या मोफत सराव टेस्ट सोडवण्यासाठी google वर mpscnews.in सर्च करून तुम्ही आमच्या सर्व टेस्ट सोडवू शकतात.

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 28

तलाठी भरती सराव पेपर सोवून जास्तीत जास्त अभ्यास करा. या टेस्ट मध्ये एकूण 25 प्रश्न असतील 50 गुणांसाठी पेपर सोडवून पहा तुम्हाला किती मार्क्स पडतात. मोफत टेस्ट सोडवण्यासाठी खाली असलेल्या Start या बटणावर क्लिक कराताच तुमची टेस्ट सुरू होईल…

आजची टेस्ट – मराठी व्याकरण सराव टेस्ट – 28 (Marathi Grammar Practice Test)

Marathi Grammar Test - 28

1 / 25

खालील वाक्याचे नकारार्थी वाक्यात रूपांतर केलेले योग्य विधान ओळखा.
राजनचा अर्ज फेटाळण्यात आला.

2 / 25

खालील शब्दाचा योग्य अर्थ ओळखा. हुतात्मा

3 / 25

खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा.
उंदीर मांजराकडून मारला जातो.

4 / 25

खालील म्हणीचा योग्य अर्थ ओळखा.
'पुढच्यास ठेस मागचा शहाणा'

5 / 25

'बखर एका राजाची' ही कादंबरी कोणी लिहिली?

6 / 25

'आमचा बाप आन आम्ही' या आत्मचरित्राचे लेखक कोण?

7 / 25

'अवकृपा'; या शब्दाचा विरूध्दार्थी शब्द ओळखा.

8 / 25

खालील वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ ओळखा. हतबल होणे.

9 / 25

खालील म्हणीचा योग्य अर्थ ओळखा.
'ज्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी'

10 / 25

'खडकावरुनी कधी पाहतो मावळणारा रवी; या काव्यपंक्तीतील 'रवी' या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा.

11 / 25

खालील वाक्याचा प्रकार ओळखा.
व्यायामात बदल म्हणून मी पोहते किंवा नृत्य करते.

12 / 25

'पाणउतारा करणे; या शब्दार्थाचा वाक्यात उपयोग झालेले खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा.

13 / 25

'माणूस जेव्हा जागा होतो' हे कोणाचे आत्मकथन आहे?

14 / 25

खालील शब्दाचा समास ओळखा. महादेव

15 / 25

खालील शब्दाचा योग्य अर्थ ओळखा. अप्पलपोटा

16 / 25

'हस्तक्षेप करणे'; या शब्दार्थाचा वाक्यात उपयोग झालेले खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा.

17 / 25

खालील शब्दाचा समास ओळखा. नवरात्र

18 / 25

'आवडतो मज अफाट सागर अथांग निळे पाणी'; या काव्यपंक्तीतील 'सागर' या शब्दाचा समानार्थी शब्द
ओळखा.

19 / 25

फाटक्या झोळीत येऊन पडते रोजची नवी निराशा'; या काव्यपंक्तीतील 'निराशा' या शब्दाचा विरूध्दार्थी शब्द ओळखा.

20 / 25

खालील शब्दाचा अर्थ ओळखा. पाय

21 / 25

खालील प्रश्नार्थी वाक्याचे विधानार्थी वाक्यात रूपांतर केलेले योग्य विधान ओळखा.
पाऊस पडत आहे का?

22 / 25

खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा. मुलाने पपई खाल्ली.

23 / 25

'धाबे दणाणणे' या शब्दार्थाचा वाक्यात उपयोग झालेले खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा.

24 / 25

'वैयक्तिक'; या शब्दाचा विरूध्दार्थी शब्द ओळखा.

25 / 25

खालील शब्दाचा अर्थ ओळखा. सुमन

Your score is

The average score is 71%

0%

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi | Synonyms In Marathi

Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 27

Gramsevak Bharti 2023 | Gram Sevak Question Paper – 04

Daily Free Test येथे क्लिक करा
MPSC News Whatsapp Groupयेथे क्लिक करा
MPSC News Telegram Channel येथे क्लिक करा
MPSC News Facebook Pageयेथे क्लिक करा
MPSC News Instagram Pageयेथे क्लिक करा
MPSC News You Tube Channelयेथे क्लिक करा
MPSC Official येथे क्लिक करा
Marathi Grammar Test (मराठी व्याकरण टेस्ट) – 28
Police Bharti Whatsapp Group
Police Bharti Telegram channel
close button