MPSC News

Marathi Grammar Test – 5

  • मराठी व्याकरण अतिशय महत्वपूर्ण सराव टेस्ट सर्वांनी नक्की ही टेस्ट सोडवा.
  • सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त अशी टेस्ट.
  • खाली दिलेल्या Start या बटणावर Click करून टेस्ट चालू करा.
649
Created on By Marathi Grammar Test – 5MPSCNews
Marathi Test

MARATHI GRAMMAR TEST – 5

मराठी व्याकरण अतिशय महत्वपूर्ण सराव टेस्ट सर्वांनी नक्की ही टेस्ट सोडवा.

1 / 17

खालील पर्यायातून पार्श्विक सघोष व्यंजनाचा पर्याय निवडा .

2 / 17

'ळ्' हा वर्ण खालीलपैकी कोणत्या द्रविडीयन भाषेतून मराठी भाषेत आला असावा ?

अ) तमिळ
ब) तेलगू
क) कन्नड
ड) मल्याळम

पर्यायी उत्तर :

3 / 17

मराठी भाषेच्या शास्त्रीय वर्णमलेत एकूण किती वर्ण आहेत ?

4 / 17

मराठी शब्दातील अन्त ' अ ' हा निभृत उच्चारला जातो; याप्रमाणे कोणता शब्द योग्य आहे ?

अ) विषय
ब ) गणित
क) भूगोल
ड) आकाश

पर्यायी उत्तर :

5 / 17

गौरी देशपांडे यांची खालीलपैकी कोणती कादंबरी आहे ?

6 / 17

मराठीतील सगळ्यात पहिली कादंबरी कोणती?

7 / 17

'कोसला' या कादंबरीचे लेखक कोण ?

8 / 17

व्यंकटेश माडगुळकरांची खालीलपैकी कोणती कादंबरी आहे ?

9 / 17

' गोलपिठा ' या कादंबरीचे लेखक हे ........आहेत .

10 / 17

शंकरराव रामराव यांनी खालीलपैकी कोणती कादंबरी लिहिली ?

11 / 17

राज्यशासनाचा पुरस्कार मिळालेली ' पांगिरा ' ह्या कादंबरीचे लेखक कोण ?

12 / 17

' फकीरा ' ही गाजलेली कादंबरी कोणाची ?

13 / 17

' ययाती ' या कादंबरीचे लेखक कोण ?

14 / 17

' मृत्युंजय ' या प्रसिद्ध कादंबरीचे लेखक कोण ?

15 / 17

कीर्तनाचा प्रवर्तक कोणत्या संतास मानले जाते ?

16 / 17

कोणत्या ग्रंथास महानुभवांचा वेद असे संबोधले जाते ?

17 / 17

चुकीचा पर्याय निवडा ?

Your score is

The average score is 51%

0%

GK Free Test 

Marathi Grammer Test 1

Marathi Grammer Test 2

Marathi Grammer Test 3

Marathi Grammer Test 4

Leave a Comment

Police Bharti Whatsapp Group
Police Bharti Telegram channel
close button