MPSC News

Gramsevak Bharti 2023 | Gram Sevak Question Paper – 04

Gram Sevak Question Paper
Gramsevak Bharti 2023 | Gram Sevak Question Paper – यात Practice साठी 10 प्रश्न असतील. प्रत्येक प्रश्नला 2 मार्क असेल. ...
Read more

Gramsevak Bharti 2023 | Gram Sevak Question Paper – 03

Gram Sevak Question Paper
Gramsevak Bharti 2023 | Gram Sevak Question Paper – यात Practice साठी 10 प्रश्न असतील. प्रत्येक प्रश्नला 2 मार्क असेल. ...
Read more

कृषी सेवक भरती 2023 टेस्ट 08 | Krushi Sevak Bharti Test Series

Krushi Sevak Bharti Test Series
Krushi Sevak : कृषी सेवक भरती 2022 टेस्ट 08 | Krushi Sevak Bharti Online Test in Marathi Krushi Sevak test ...
Read more

कृषी सेवक भरती 2023 टेस्ट 07 | Krushi Sevak Bharti Test Series

Krushi Sevak Bharti Test Series
Krushi Sevak : कृषी सेवक भरती 2022 टेस्ट 07 | Krushi Sevak Bharti Online Test in Marathi Krushi Sevak test ...
Read more

कृषी सेवक भरती 2023 टेस्ट 06 | Krushi Sevak Bharti Test Series

Krushi Sevak Bharti Test Series
Krushi Sevak : कृषी सेवक भरती 2023 टेस्ट 06 | Krushi Sevak Bharti Online Test in Marathi Krushi Sevak test ...
Read more
close button