Talathi Bharti 2023: तलाठी भरती सराव पेपर – 10

Talathi Bharti 2023: Talathi Bharti Practice Question Paper set download तलाठी भरती सराव पेपर: नमस्कार मित्रांनो मोफत सराव पेपर सोडवण्यासाठी गूगल वर MPSCNews.in असे सर्च करा. आता खाली सराव पेपर येतील त्यावर क्लिक करून मोफत सोडवा..

तलाठी भरती सराव पेपर सोवून जास्तीत जास्त अभ्यास करा. या टेस्ट मध्ये एकूण 25 प्रश्न असतील 50 गुणांसाठी पेपर सोडवून पहा तुम्हाला किती मार्क्स पडतात. मोफत टेस्ट सोडवण्यासाठी खाली असलेल्या Start या बटणावर क्लिक कराताच तुमची टेस्ट सुरू होईल…

2590
Created on By Tushar

तलाठी भरती टेस्ट - 10

1 / 25

अमरभारती ' या नावाने कोणती भाषा ओळखली जात होती ?

2 / 25

वेगळा पर्याय ओळखा ?

3 / 25

प्रेम गीतात कोणता काव्य गुण असतो ?

4 / 25

गावस्कर हा शब्द कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे ?

5 / 25

पद्य रचनेचे किती प्रकार पडतात ?

6 / 25

' एखादी गोष्ट मधेच फसणे ' या अर्थसाठी योग्य वाक्प्रचार निवडा ?

7 / 25

वेगळा पर्याय निवडा ?

8 / 25

चुकीचा पर्याय निवडा ?

9 / 25

कवितेचे चरण म्हणताना आपण मध्येच एखाद्या अक्षरानंतर थांबतो. या थांबण्याला किंवा विरामाला ------- असे म्हणतात.

10 / 25

वीणाचे नाक चाफेकळीप्रमाणे सुंदर आहे . या वाक्यात नाक हे ------- आहे ?

11 / 25

कोणत्या ग्रंथास महानुभवांचा वेद असे संबोधले जाते ?

12 / 25

मराठीतील आद्य ग्रंथ कोणता ?

13 / 25

कीर्तनाचा प्रवर्तक कोणत्या संतास मानले जाते ?

14 / 25

मराठीतील पहिली गीता टीका कोणती ?

15 / 25

संत एकनाथांच्या आयुष्यातील अखेरची (अपूर्ण) रचना कोणती ?

16 / 25

काय सुंदर देखावा आहे हा !
वरील वाक्यातील नाम ओळखा ?

17 / 25

' नवकोट नारायण ' या आलंकारिक शब्दाचा योग्य पर्याय निवडा ?

18 / 25

पक्ष्याच्या नजरेतून दिसणारे मनोहर दृश्य -

19 / 25

चुकीचा पर्याय निवडा ?

20 / 25

शब्द उच्चारताने एखादा वर्ण मध्येच घुसवला जातो त्यास ---- म्हणतात.

21 / 25

सूत या शब्दासाठी योग्य पर्याय निवडा.

22 / 25

सहाणखोड या सामासिक शब्दाचा प्रकार सांगा ?

23 / 25

वर्णाचा विशिष्ठ उच्चार दर्शविण्यासाठी जो अधोबिंदू वापरला जातो जातो त्यास काय म्हणतात ?

24 / 25

मुक्तछंद हा काव्यप्रकार म्हणजे ....... भाषेकडून मराठीस मिळालेली देणगी होय.

25 / 25

पुढील वाक्याचा प्रयोग ओळखा - ' गुलाब बहरला '

Your score is

The average score is 47%

0%

Leave a Comment