MPSC News

Talathi Bharti 2023: तलाठी भरती सराव पेपर – 11

Talathi Bharti 2023: Talathi Bharti Practice Question Paper set download तलाठी भरती सराव पेपर: नमस्कार मित्रांनो मोफत सराव पेपर सोडवण्यासाठी गूगल वर MPSCNews.in असे सर्च करा. आता खाली सराव पेपर येतील त्यावर क्लिक करून मोफत सोडवा..

तलाठी भरती सराव पेपर सोवून जास्तीत जास्त अभ्यास करा. या टेस्ट मध्ये एकूण 25 प्रश्न असतील 50 गुणांसाठी पेपर सोडवून पहा तुम्हाला किती मार्क्स पडतात. मोफत टेस्ट सोडवण्यासाठी खाली असलेल्या Start या बटणावर क्लिक कराताच तुमची टेस्ट सुरू होईल…

1700
Created on By Talathi Bharti 2023: तलाठी भरती सराव पेपर - 11Tushar

तलाठी भरती टेस्ट - 11

1 / 25

'मी सारंग पाहिला' या वाक्यातील सारंग शब्दाचे दोन अर्थ कोणते ?

2 / 25

अरे पण का मी थोड्या नवलानंच विचारलं - या वाक्यात किती विरामचिन्हे येतील ?

3 / 25

'पिवळ्या फुलांची ओळ' या शब्द समूहासाठी एक शब्द निवडा-

4 / 25

' सुधा ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द लिहा.

5 / 25

खालीलपैकी मध्य स्वर ओळखा ?

6 / 25

खालीलपैकी अवृत्ताकर स्वर ओळखा ?

7 / 25

खालीलपैकी अग्रस्वर ओळखा ?

8 / 25

खालीलपैकी संवृत्त स्वर ओळखा ?

9 / 25

खालीलपैकी अर्धसंवृत्त स्वर ओळखा ?

10 / 25

' धर्मेंद्र ' हा शब्द कोणत्या आदेशा नुसार बनला आहे ?

11 / 25

स्वर संधी किती प्रकारच्या आदेशानुसार बनते ?

12 / 25

अ/आ + ओ/औ = औ
वरील सूत्र कोणत्या आदेशाचे आहे ?

13 / 25

' गवानन ' हा शब्द कोणत्या आदेशाचे उदाहरण आहे ?

14 / 25

' गुरूरु ' या संधीयुक्त शब्दाचा योग्य विग्रह ओळखा ?

15 / 25

' फणस ' हा शब्द पुढीलपैकी कोणत्या भाषेतून मराठीत आलेला आहे ?

16 / 25

पुढीलपैकी कोणता शब्द तद्भव आहे ते निवडा ?

17 / 25

पुढील शब्दातील तत्सम शब्द ओळखा.

18 / 25

काल शाळेत जाताना मला साक्षात हरि दिसला - या वाक्यातील हरि या शब्दाचा अर्थ सांगा ?

19 / 25

टोण्या या शब्दासाठी योग्य पर्याय निवडा.

20 / 25

' कोल्हाट्याच पोर ' या आत्मकथेच लेखक कोण आहे ?

21 / 25

खालील अवतरण कोणत्या कवीचे आहे ?
' तू असतीस तर झाले असते, गडे उन्हाचे गोड चांदणे '

22 / 25

' प्रेमा तुझा रंग कसा ' या नाटकाचे नाटककार कोण आहे ?

23 / 25

आधुनिक कविकुलगुरु कोणास म्हटले जाते ?

24 / 25

' एका मुंगीचे महाभारत ' या कादंबरीचे लेखक कोण आहे ?

25 / 25

' दास ' या अर्थाचा पुढीलपैकी कोणता शब्द नाही ?

Your score is

The average score is 35%

0%

Leave a Comment

Police Bharti Whatsapp Group
Police Bharti Telegram channel
close button